Startskott Luleå – Norrbotten Big Band med Mari Boine

Norrbotten Big Band

Med kulturhuvudstadsåret som utgångspunkt har NorrlandsOperan tagit avstamp för att förstärka och vidareutveckla samarbetet med våra musikkollegor i grannlänen. Genom regionala startskott skapar vi inledning av och delaktighet i Invigningshelgen. Fredag den 31 januari konserterar Norrbotten Big Band med Mari Boine och kompgrupp på kulturens Hus i Luleå.

I över 25 år har Mari Boine komponerat, skrivit texter och sjungit på samiska inför en växande publik. En artist i ständig förändring där hennes samiska språk och ursprung bildar klangbotten för influenser från hela världen.

Från Norrbotten tar vi E4an söderut för att den 1 februari Umeå River Jazz Studio. Turnén fortsätter därefter till Sundsvall, Skellefteå och Östersund.

BILJETTER & INFORMATION

31.1 Luleå: Konsert
Kulturens hus kl 19.00 Stora salen
Biljetter finns att köpa i receptionen, Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17.
Telefon: 0920-45 59 00 
Ticnet: 077-170 70 70,  www.ticnet.se

1.2 Umeå: Konsert
Folkets hus, Studion kl 20.
Biljetter via Biljettcentrum: telefon 090-13 31 80, info@biljettcentrum.com
En del av Midvinter Jazz. För fullständigt program, umeajazzstudio.se

2.2 Skellefteå: Konsert
Nordanåteatern kl 18.
Biljetter köps på Skellefteå turistbyrå 0910-45 25 15 eller på Nordanå 0910 - 73 55 10

3.2 Sundsvall: Konsert
Folkets Hus, Restaurang Aveny. Kl 19.30.
För mer info om biljetter och program kontakta info@jazzklubben.nu

5.2 Östersund: konsert
Gamla Teatern, Thoméegränd 20, kl 19.30
Biljetter via ticnet.se För mer info kontakta info@klubbsam.se

6.2 Laksnes, Norge: Konsert
För info om biljetter och program kontakta Walter Brolund walter.brolund@nll.se

8.2 Tromsö: Konsert
För info om biljetter och program kontakta Walter Brolund walter.brolund@nll.se

 

IN ENGLISH

With the Capital of Culture year as a starting point, NorrlandsOperan wants to strengthen and develop the collaboration with music collegues in surrounding counties. Through regional starting points we initiate and participate in the Opening Weekend. On Friday 31 January Norrbotten Big Band with Mari Boine will do a concert at Kulturens Hus in Luleå.

For over 25 years, Mari Boine has been composing, written and singing in Sami in front of a growing audience. An ever changing artist who uses her sami language and heritage as base for influences from all over the world.

From Norrbotten we take the E4 road south to Umeå and Midwinter Jazz on 1 February. The tour will then continue to Sundsvall, Skellefteå and Östersund.