Molnskugga

Molnskugga är ett projekt där nio kvinnor med utländsk bakgrund möts kring nio dikter av Tomas Tranströmer. Poesin blir verktyg, ordens kraft och betydelse skapar i samtal, bryggor mellan deltagarnas tidigare upplevelserum och inträde i de nya, ett led i en integration. Invandrade kvinnor har ofta ett dubbelt utanförskap. Här blir deltagarna aktörer och tar plats på scen. Den avslutande performance Molnskugga är en föreställning som deltagarna bygger tillsammans. Den äger rum i Västerbottens Museum hösten 2014.

Processarbetet kring Molnskugga kommer att filmas för att möjliggöra spridning av projektets idé. Filmen kommer att visas i kommunbibliotek i Västerbotten inom ramen för River Stories hösten 2014. Här kan du läsa mer om projektet.

Övriga finansiärer är Statens kulturråd, Umeå2014 och Länsbiblioteket i Västerbotten. Studiefrämjandet i Umeå är projektägare.

Projektidé, konstnärlig ledare är Gunilla Samberg, Umeå.

Filmare är Véronique Dubois-Côté, Umeå

Musiken är ett glashus på sluttningen/ där stenarna flyger, stenarna rullar./ Och stenarna rullar tvärs igenom/ men varje ruta förblir hel (ur dikten Allegro)