Kulturhuvudstadspaket till Västerbottens kommuner

Rock art in Sápmi (Västerbottens museum), River Stories (NorrlandsOperan) och Västerbottensteatern gör gemensam sak och erbjuder sju kulturhuvudstadsproduktioner till paketpris.

Paketpriset gäller per kommun. Priset är starkt subventionerat och erbjuds i tre varianter. Målsättningen år att alla kommuner ska vara delaktiga. Detta möjliggör en tidig planering av turnéerna vilket underlättar spridningen över årstiderna.

Se hela utbudet här