BRÖT

BRÖT_Åsa N Åström

BRöT är en dans-musik-konst föreställning som handlar om flottningen som skedde via bäckar, dammar och älvar i Norrlands älvdalar från fjällen till kusten. BRöT återskapar kroppsarbetet med flottningen och styrkan i gemenskapen och närheten till naturen och resurserna emellan orter.

Föreställningen sker i Saxnäs, Åsele och Vännäs i aug-sept 2014.

Åström o Bring är ett samarbete mellan koreografen Åsa N. Åström och konstnären Håkan Bring.

Håkan Bring och Åsa N Åström är två konstnärer som mötts i en önskan att närma sig varandras konstformer, dans och konst - i gemensam struktur och riktad mot en bred allmänhet. De har skapat flera föreställningar tillsammans där konst och dans möts på annorlunda platser.

Musiker i föreställningen är Gerd och Lars-Göran Ulander. BRöT arbetas fram i Saxnäs under residens på Ricklundgården.

Fri entré!

30.8 Saxnäs, Saxnäsgården
kl 19.45

2.9 Åsele, Trillen
kl 19.30

6–7.9 Vännäs, Spöland flottarminnet
kl 19.00

Här kan du se delar av en tidigare föreställning av Åström och Bring Trägen Het på Olofsfors bruk.