Archangelica

Archangelica eller Sånger till Blomsterhemär ett projekt som innebär att med en samling sånger ge liv åt några av de berättelser som uppstod kring det hus på Näsbergets sydsluttning i Ammarnäs som kom att kallas ”Blomsterhem” genom den unika trädgård som skapades där av Charlotta Berglund – också kallad ”Blomsterlotta” – och sonen Alfred.

Trädgården som stod i sin största blomning från mitten av 1900-talet blev ett, med den tidens mått, välbesökt och omtalat turistmål genom den ovanliga växtlighet som Lotta och Alfred lyckades få att gro i en så fjällnära miljö.

Trädgårdenkommer att återskapas i ett eget projekt förberett av Mariana Mattsson och Reginald Scholz i samarbete med POM, Programmet för Odlad Mångfald, som nu också godkänts och finansieras genom Länsstyrelsen i Västerbotten mfl, och därför kommer att innebära att den kan återinvigas som trädgårds-, kultur-, och turistmål sommaren 2013.

Åsa Hagberg och Anders Berglund är Alfreds barn, och alltså Blomster-Lottas barnbarn, och det är förstås genom den kopplingen som berättelserna blivit våra, men vi känner att de bär så mycket i sig att de har mycket att ge till många fler. Inte minst nu då trädgården kommer att gå att besöka och omtalas igen.