Vilken tonsättare gör vad 2014? Välkommen till en lottdragning på NorrlandsOperan!

Beethoven and beyond - så heter ett projektNorrlandsOperans Symfoniorkester förbereder införKulturhuvudstadsåret 2014. För detta har nio tonsättare engageratsför att genom egen musik "kommentera" varsin av Beethovens niosymfonier. På torsdag avgör vi vilken tonsättare som får vilketverk, genom att helt enkelt dra lott om saken.Ludwig van Beethovens musikaliska gärning var helt banbrytande förden västerländska konstmusiken - en port till romantiken och vidaretill den musikaliska modernismen. Sina nio symfonier skrev hanmellan åren 1799 och 1823.

I projektet Beethoven and beyond kommer NorrlandsOperansSymfoniorkester att framföra alla symfonierna under fem konserter ibörjan på 2014. Förutom detta spelar de lika många nyakomponeradeverk. Titelns beyond syftar alltså på dessa samtida kommentarertill de historiska mästerverken.NorrlandsOperan har valt att engagera nio svenska kompositörersom representerar olika musikaliska stilar och generationer.Torsdagens lottdragning blir startskottet för deraskompositionsprocesser.• B Tommy Andersson (f 1964)
• Tobias Broström (f 1978)
• Kim Hedås (f 1965)
• Fredrik Högberg (f 1971)
• Mats Larsson Gothe (f 1965)
• Katarina Leyman (f 1963)
• Kent Olofsson (f 1962)
• Sven-David Sandström (f 1942)
• Mirjam Tally (f 1976)