Världspremiär för Björn Säfstens dansverk Display

En av landets mest uppmärksammade koreografer, UmeåföddeBjörn Säfsten, har den 7 oktober världspremiär för sitt nyadansverk Display på NorrlandsOperan.

Björn Säfsten har under våren och hösten arbetat i residens påNorrlandsOperan för att skapa Display tillsammans meddansarna Eric Ernerstedt och Sebastian Lingserius.
- Kontinuitet är ovanligt i dansvärlden, att få lugn i sin praktikoch metodik. Här får jag tid att lära känna och utvecklas med minpublik, säger Björn Säfsten.

-Björn är en av de koreografer som våra besökare kan följa ävengenom öppna repetitioner och genom att delta i workshops. Jagkänner mig stolt över att kunna ge plats och möjlighet till enperson som tar vara på det, säger NorrlandsOperans danschef AnnelieGardell.

Björn Säfsten har länge arbetat med att dekonstruera - bryta uppoch plocka isär - dansen som både språk och rörelse. InförDisplay har delar av hans teoretiska förundersökning skettinom ramen för samarbetet mellan NorrlandsOperan, Arkitekthögskolanoch Konsthögskolan vid Umeå universitet.
- Det är spännande att undersöka vad dansrörelsen egentligenrepresenterar, säger Björn, och hänvisar till samtalen medarkitekt- och konsthögskolestudenterna.

I Display får publiken följa med in i en värld avdubbeltydigheter. Är kropparna i rörelse en bild? Eller ska vi läsadem som språk? Eller som tecken på något annat? Vad händer i mötetmellan repetition och variation? Mellan att träda fram ochförsvinna?
- Växlingarna får vissa saker att bli mer och mindre tydliga. Pådet sättet ger vi publiken fler tolkningsmöjligheter, säger BjörnSäfsten.

Den musik som spelas under föreställning är specialskriven avVictor Saiz och bland annat inspelad med musiker urNorrlandsOperans Symfoniorkester.

Koreografi Björn Säfsten / Dansare EricErnerstedt, Sebastian Lingserius / Musik VictorSaiz / Scenografi Jovanna Remaeus Jönson/ Ljus SuToDa/ Repetitör/koreografassistentAnja Arnquist

Samproduktion Säfsten Produktion och NorrlandsOperan. I samarbetemed MDT. Med stöd av: Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholmsstad.