Sverigepremiär för 7 dansare, 3 designers, 6 musiker i föreställningen (play)

Med det nya dansverket (play) vill koreografenKenneth Kvarnström splittra vårt seende för att fåoss att upptäcka nya saker. Hur påverkas det vi serav vad vi hör? Och det vi hör av vad vi ser?Sverigepremiären sker den 2 december påNorrlandsOperan.


- Efter vårt samarbete med Kenneth Kvarnström i föreställningenDestruction Song 2008 har vi väntat på rätttillfälle att återigen slå våra påsar ihop. Denna gång tillsammansmed vår egen symfoniorkester vilket öppnat nya vägar för Kennethsom koreograf, säger danschef Annelie Gardell.


Kenneth Kvarnström är en av Nordens mest välmeriteradekoreografer. Hans nya verk (play) är den andra delen i entrilogi som handlar om seendet, satt i relation till musik,rörelse, ljus och bild.


Nu förenar han sina krafter med sju dansare, tre modeformgivare,en ljuskonstnär och sex musiker. Föreställningen består av fleradelar där varje del har sitt eget tema som förstärks med musik ochkostym.


- Har man livemusik och tre designers som gör kläder får man ju endel att tänka på när man ska få ihop helheten. De olika delarna skastå för sig själva men också vävas ihop på något vettigt sätt,säger han.


Terhi Vaimala, dansare, ser både utmaningar och svårigheter medatt dansa till levande musik:
- I liveföreställningar kan musikens tajming och tempo förändrasoch förskjutas. Det blir överraskningar som ibland kan krocka meddansarnas tajming och flöde, men ändå: levande musik och dans kanpå scen samverka till en känsla som aldrig uppstår på samma sätttill bandad musik, säger hon.


Föreställningen ges 24.11-26.11 på Helsingfors Stadsteater iFinland och 2.12-3.12 på NorrlandsOperan. I Umeå blir det entvådelad kväll där första akten består av en konsert i Konsertsalenmed NorrlandsOperans Symfoniorkester. Därefter förflyttas publikentill Teatern där dansföreställningen tar vid.


(akt 1) NorrlandsOperans Symfoniorkester,Dirigent Shi-Yeon Sung


(akt 2 - play) Koreografi Kenneth Kvarnström |Ljusdesign och scenografi JensSethzman | Kostym Martin Bergström, HelenaHörstedt, Erika Turunen | Dansare Kenneth BruunCarlson, Sofia Karlsson, Kai Lähdesmäki, JanneMarja-aho, Cilla Olsen, Valtteri Raekallio, TerhiVaimala | Musiker KarinEriksson violin, Pontus Björkviolin, Pär Lindqvist viola, PelleHansen cello, Asuka Nakamura piano,Jonas Nordberg teorb


Samproduktion mellan K. Kvarnström & Co, HelsingforsStadsteater ochNorrlands-Operan. Med stöd avStatens kulturråd och Stockholmskulturförvaltning.