En monumental utomhusopera för bred publik. NorrlandsOperan sätter upp Elektra 2014!

NorrlandsOperan planerar att sätta upp Richard StraussElektra i en unik och storslagen utomhusproduktion underUmeås kulturhuvudstadsår 2014. Operan skapas i nära samarbete medden katalanska scenkonstgruppen La Fura dels Baus och kommer attengagera många Umeåbor i samarbete med flera internationellasamarbetspartners.

 

I dag har Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beslutat bevilja3 380 000 kronor för projektet Elektra. Operan blir ett avde största och mest spektakulära evenemangen underkulturhuvudstadsåret 2014. Premiären beräknas ske den 14 augustidet året.


- Vi är jätteglada att Umeå kommun bestämt sig för att stöttadetta banbrytande
operaprojekt. Med Elektra och La Fura dels Baus kan viutlova en upplevelse för livet! Det blir en kulturhändelse somverkligen kommer att sätta Umeå på kartan, säger Kjell Englund, VDoch konstnärlig ledare för NorrlandsOperan.

 

La Fura dels Baus från Barcelona kommer att stå för denkonstnärliga utformningen av uppsättningen. Gruppen arbetar medstora, nyskapande allkonstverk som engagerar mängder av människorpå plats.

 

- La Fura dels Baus har medskapande och delaktighet som bärandefilosofi i sina
projekt, något som vi ser som en viktig komponent ochframgångsfaktor, säger
Kjell Englund.

 

Gruppens internationella genombrott skedde i och med derasiscensättning av OS-invigningen i Barcelona 1992 och sedan dess harde gjort sig kända för en mängd operaföreställningar och andrastorslagna evenemang på olika håll i världen, däribland denflerfaldigt prisbelönta uppsättningen av Nibelungens ringav Richard Wagner med världsdirigenten Zubin Mehta.

 

Richard Strauss enaktsopera Elektra är ettexpressionistiskt mästerverk baserat på en grekisk myt och skildraren av kulturhistoriens mest dysfunktionella familjer. Det är entragedi som är angelägen än i dag. För att förverkliga Elektrasöker NorrlandsOperan finansiering från flera håll, däribland EU:skulturprogram, Statens kulturråd och olika sponsorer.

 

NorrlandsOperan är ett scenkonsthus i Umeå som rymmer egensymfoniorkester,
opera, dans, musik och konst samt egna verkstäder ochateljéer. I verksamheten
ingår också festivalerna MADE och Umeå Jazzfestival samtturnéer och samarbeten på olika håll i regionen, nationellt ochinternationellt. www.norrlandsoperan.se