Måleri, ljudverk och operachefens fåtölj i Vita kuben

När Utställning II öppnar i Vita kuben den 23februari presenteras tre verk; en målning, ett ljudverk och eninstallation: operachefens fåtölj. Konstnärerna har denna gång valtatt rikta blicken mot varandra och sig själva.

Vårens tre utställningar kan ses som en säsongslång undersökning,där den första utställningen tog Vita kubens besökare somutgångspunkt. I den andra utställningen vänds istället blicken motkonstnärerna själva och deras konstnärliga processer.
 
Curatorerna och konstnärsduon Lundahl & Seitl har produceratett ljudverk utifrån sina upplevelser av arbetet med vårensutställningsprogram. Ljudverket kommenterar de övriga verk ochkonstnärskap som befinner sig i  kuben.
 
Niklas Tafra samarbetar med den Londonbaserade konstnärenPhil Cath och hans kollega KhloeSjögren. Caths och Sjögrens konstnärskap bygger pålekfulla performances som i sin tur utgör grunden för enmåleriprocess. Cath och Sjögren presenterar här ett konstverk somutgår från Caths deltagande i den föregående utställningen i Vitakuben.
 
Henning Lundkvist har i sin tur bjudit in konstnärskollegan ochsamarbetspartnern Ei Ei Kyaw. Tillsammans har de,i en minimal gest som är kännetecknande för deras gemensammakonstnärskap, valt att fylla den plats som lämnas öppen mellanutställningens övriga två verk. Mitt i rummet har de placeratoperachefen Kjell Englunds fåtölj.

------

UTSTÄLLNING II, Vernissage den 23.2 kl 19.00. Niklas Tafra kommeratt vara närvarande på vernissagen.

Curatorer/konstnärer: Lundahl & Seitl, Niklas Tafra ochHenning Lundkvist