Kontroversiellt ämne i det laddade danssolot Manta

Pressmeddelande 10.2 2012

 

Dansvåren på NorrlandsOperan inleds den 22 februari medden kontroversiella och angelägna föreställningen Manta avkoreografparet Héla Fattoumi och Éric Lamoureux. I Mantautforskas den omdebatterade heltäckande slöjan. I ett laddat soloframmanar de bilder av klaustrofobi, stolthet ochfrigörelse.

Vad får kvinnor att dölja sin kropp och sitt ansikte för världen?I verket Manta undersöks slöjans symboliska och religiösagränser. Héla Fattoumi prövar slöjan inifrån och ut, ur fleraperspektiv; som koreograf, dansare och arabisk kvinna.

Héla Fattoumi beskriver sig själv som en arabisk kvinna formad aven dubbel kultur.
- Jag är övertygad om att ingen förevändning eller kontext kanmotivera bärandet av ett plagg som påverkar kroppen negativt.Kroppen är, trots allt, ett medel för att uttrycka sig och skapakontakt med sin omvärld.

På scenen får publiken ta del av hennes specifika uttryck ochstarka närvaro i ett solo som formas i samspel med projiceradetexter, filmklipp, internet och musik.

Héla Fattoumi & Éric Lamoureux har samarbetat sedan 1988. Ettkonstnärskap som kännetecknas av ett outtröttligt utforskande avkroppens intelligens, dess inneboende kraft att avslöja mening irörelsen.

Eftersnack! Direkt efter föreställningen samtalarBodil Persson, lektor i dans vid Dans- och Cirkushögskolan iStockholm, med Héla Fattoumi om dans, om estetik och politik, omform och innehåll - med utgångspunkt i  föreställningen.

Manta presenteras genom Dansnät Sverige och visas på femorter i Sverige.

 

15.2 Öppet Samtal om slöjan - somklädesplagg
Inget plagg har på senare år väckt så mycket debatt som denheltäckande slöjan. Men vilka fler perspektiv finns det? Kan man seslöjan som ett klädesplagg bland andra plagg, och vad lägger vi förbetydelser på detta plagg och dess bärare?

Tillsammans med en panel bestående av forskare från Umeåuniversitet vrider och vänder vi på olika perspektiv i ämnet: Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria,Elisabeth Hallgren Sjöberg, doktorand iidéhistoria och Per Nilsson, filosof.