Konsert och dans med Umeås sprudlande folkmusikliv

På lördag samlas folkmusikintresserade till en helkvällpå NorrlandsOperan. SweEng bjuder, som namnet antyder, på svängigatoner med både svenska och engelska rötter. Dessförinnan spelarFolksmedjan och Carin Ehelmsdotter.  Vid niotiden fortsätterkvällen med dans till spel av Umeå Spelmanslag ochFårfiolerna.

Lite mer om artisterna:

SweEng är en svenskbrittisk trio bestående avMegan Hatto, Caroline Eriksson och Madliene Eriksson. De trefiolspelarna träffades hösten 2007 på Eric Sahlström-institutetsfolkmusikutbildning i Tobo. Under åren 2009-2010 studerade detillsammans på Musikkonservatoriet i Falun.

Caroline och Madliene Eriksson är tvillingar och kommer från Trosai Södermanland. Nu studerar de båda på Kungliga Musikhögskolan iStockholm. Båda spelar fiol och nyckelharpa och är utsedda tillriksspelmän.

Megan Hatto kommer från Durham, England. Musik och dans har honhaft som intresse och yrke under största delen av sitt liv. Honflyttade till Sverige för sex år sedan för att börja studera påGotlands folkhögskola.

Carin Ehelmsdotter är en sjungande dansare elleren dansande sångare som gärna berättar skrönor från livet ochsanningar ur folktrons djup.

Folksmedjan är en fortsättning på UFO (UngFokmusikorkester) som har verkat sedan 2006. Målgruppen är ungavuxna folkmusiker i länet med ambitioner att ytterligare utveckladet egna spelet, fördjupa sig i den västerbottniska traditionen ochutveckla den egna musikeridentiteten. Folksmedjan är en fastensemble och mentor/konstnärlig ledare är sedan 2011 DanielPettersson.

I samarbete med Umeå Folkmusikförening ochBilda.