Film av Chto delat? avslutar säsongen i Vita kuben

Ett museums självpåtagna roll som förespråkare för detfria ordet sätts på prov i den film som avslutarsäsongen i Vita kuben. Vernissage sker på torsdagden 1 december.


Chto delat? (What is to be done?) bildades i Sankt Petersburg år2003 av en arbetsgrupp bestående av konstnärer, kritiker, filosoferoch skribenter med syftet att sammanfoga politisk teori, konst ochaktivism. Plattformen Chto delat? arbetar med en metod inspireradav "art soviets" från 20-talets Sovjet, vilket innebär att de villskapa en demokratisk process i ett system där alla deltar iprocessen på alla plan. Detta resulterar i konstnärligainterventioner, utställningar, filmer, radioteater och performancesom i de flesta fall åtföljs av en tidskrift.


I videon Museum Songspiel (2011) utspelas ett musikalisktdrama där sång varvas med talad dialog. Handlingen, som utspelarsig i ett museum i Nederländerna år 20XX, berättar historien om engrupp flyktingar som flyr från utvisning av de statligamyndigheterna. Chefen för museet upptäcker dem en morgon när desökt skydd inne i museibyggnaden. Den påföljande diskussionenhandlar om hur museets självpåtagna identitet som progressivt ochförespråkare för det fria ordet sätts på prov.

 

På Vita kubens utsida är det nu dags för del fyra,Oavsett, i Johan Tiréns installation Epiloger.Installationen består av fyra olika teckningar med tillhörande textgjorda direkt på kubens yttervägg.


Filmen Museum Songspiel: The Netherlands 20XX (25:24 min)är realiserad av Tsaplya (Olga Egorova), Nina Gasteva, Gluklya(Natalya Pershina-Yakimanskaya), Michail Ivanov och DmitryVilensky. Verket är ett samarbete mellan Abbemuseum, SMART ProjectSpace och Chto delat?. Courtesy of Chto delat?.


Höstens utställningsserie REWRITE/REDRAW RETOOL är curerad avRakett; Åse Løvgren och Karolin Tampere.


NorrlandsOperan grundades 1974 och var då en regionaloperaensemble. Idag är NorrlandsOperan ett scenkonsthusmed symfoniorkester, opera, dans, musik, konst samtverkstäder och ateljéer. I verksamheten ingår ocksåscenkonstfestivalen MADE och Umeå Jazzfestival. Vårtuppdrag är att producera, främja och utveckla konstnärligverksamhet. Läs mer på www.norrlandsoperan.se