ABC av Memory Wax - ett dansant läsäventyr för barn

Det Malmöbaserade danskompaniet Memory Wax återkommermed en fantasifull resa genom bokstävernas land. ABC visas iSkellefteå denna lördag och i Umeå nästa.


ABC är en föreställning som hyllar nyfikenheten och lusten tillupptäckandet. Publiken får träffa två kompisar som gestaltar olikabokstäver med rörelser och ljud. Karaktärerna prövar och övar ochär inte rädda för att göra bort sig.


Föreställningen riktar sig till alla från fem år som precis börjatutforska läsandets och skrivandets oändliga möjligheter. Det blirett äventyr, fyllt av dans, musik och överraskningar. Lekfullrekvisita och scenografi gör upplevelsen både magisk ochlärorik.


Koreografi: Miguel Azcue och JohannaJonasson
Dansare: Annou Nilson och Daniel Staley
Produktion: Memory Wax med stöd av Barnensscen,Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kultur i Skåne, Malmö Kulturnämndoch Sparbankstiftelsen Skåne.