250 musikelever i konsert med NorrlandsOperans Symfoniorkester!

Samarbetet mellan länets musikskolor och NorrlandsOperan fortsätter. För tredje året i rad träffas länets unga instrumentalister och musiker ur symfoniorkestern för att spela ihop! Såväl repetitioner som konserter sker nästa vecka, 16 och 17 november.

Ett viktigt syfte med samspelsdagarna är att låta barn och ungdomar som spelar orkesterinstrument inspireras av professionella musiker och spela i en riktig konsertsal.

I år har vi delat upp samspelsdagarna i två grupper, den 16 november är det en stråkdag och den 17 november blåsdag. Respektive dag består av repetitioner och inspirationsträffar där elevererna och de vuxna musikerna kan prata med varandra om sitt musicerande. Båda dagarna avslutas med en offentlig konsert i Norrlands-Operans konsertsal.

Projektet engagerar ungefär 250 elever från olika musikskolor i Västerbottens län, samt musiker och lärare, sammanlagd cirka 400 personer.

Dirigent Leif Karlsson / Instrumentalister och musiklärare från länets musikskolor/ NorrlandsOperans Symfoniorkester / I samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)


SAMSPELSKONSERTER
Stråkorkestern
Tid tis 16.11 kl 18.30
Blåsorkestern
Tid ons 17.11 KL 18.30
Plats Konsertsalen

Intervjuer & reportage
Vill du bevaka repetitionerna eller prata med någon av de medverkande? Kontakta marknadsavdelningen så hjälper vi till.

Kontakt
Hanna Kangassalo, marknads­avdelningen
090-15 43 85, 070-619 69 89
hanna.kangassalo@norrlandsoperan.se