Våren 2014 i Vita kuben

Hanging above.The Case in the Cafe.

Konstnärer:  Ieva Kraule, Daria Melnikova, Evita Vasiljeva
Kurerat av: Zane Onckule och Maija Rudovska
I samarbete med kim? Contemporary Art Centre, Riga

Någonstans bakom en gipsskiva göms den välkända sovjetiske konstnärens väggmålning.
De skickligt fångade ögonen på den avporträtterade landsbygdsskönheten har sett de mest överdådiga perioderna i Rigas nattliv – det var här den välkände poeten, jagad av demoner rev sitt första poem i stycken och lät det falla till marken som den första snön, det var här den högt respekterade politikern hotade att döda sin rival i ett slagsmål om en yppig showig servitris och det var här en älskad konstnär en gång smög in i hörnet och ostörd av det omgivande rabaldret tecknade en skiss av ett mästerverk…

Detta är ett litet obehagligt rum, placerat i ett större rum, och vi strävar efter att hitta ett motiv i historien att förhålla oss till. Gömt från blickar, kunde det ha bevarats intakt bara på grund av lathet och försummelse.

Förvisso,om vi tagit en normal situation och åter översatt den till överlappande och multipla tolkningar av förhållanden nu, hade vi kanske kommit till en återvändsgränd på en gång. Speciellt om vi ställt oss frågan varför detta ständiga tillbakablickande?

Helt ärligt så vet vi inte. Kanske därför att där finns alltid någon annan innan och vi kan använda honom för vår egen räddning. När strukturen är obemärkt, är makten helt enkelt förklädd.

Fortsättning följer.

Kuratorer i Vita Kuben våren 2014


Curator1_Zane Onckule

Zane Onckule - (1982, Lettland) arbetar sedan 2010 som curator, kritiker och programansvarig direktör för samtidskonstgalleriet kim? i Riga.

Med bred internationell erfarenhet har Zane producerat utställningar, undervisat inom olika institutioner samt gett ut konstpublikationer. Hon har studerat konstvetenskap vid Lettlands konstakademi, Socialvetenskap samt har en masterexamen i ekonomiska studier. Hon intresserar sig mycket för språk, litteratur och föreställningar om tillflykt allt sett genom konstens sätt att ifrågasätta och verka.


Curator2_Maija Rudovska

Maija Rudovska
(1982, Lettland) arbetar som freelance-curator, konstkritiker och konsthistoriker.

Maija är utbildad vid Curatorlab på Konstfack i Stockholm och har en masterutbildning vid Konstakademin i Lettland. För närvarande skriver hon på en doktorsavhandling om Sovjetisk arkitektur. Hon har curerat och co-producerat projekt som Inside and Out på kim? Contemporary Art Centre (2012/2013) och Subversive Actions in Normative Space, Moderna Museet, Sockholm, 2010. Tillsammans med Juste Kostikovaite driver hon det curatoriska nätverket Blind Carbon Copy.


Utställningsprogram i VIta Kuben våren 2014

Utställning 1 Monogram
24 jan – 22 feb
Evita Vasiljeva, Lettland
Vernissage fre 24.1 kl 16.00–17.00

Evita Vasiļjeva (1985) är utexaminerad från konstakademin i Lettland och studerar nu vid Gerit Rietveld Academy i Holland. Hon bor och arbetar i Amsterdam.

Sedan 2009 har hon deltagit i ett flertal utställningar varav ett urval är: Based on a true story på Kafana Box Office (2012); OMG på Oude kerk (2012), Amsterdam Crisis? What crisis? på Europe Exchange Academy exhibition space i Beelitz, Tyskland (2012); From the Finger to the Skruk på Basisburo, Amsterdam, (2010); Cause and Effect (2010) och NOMA 00-10 (2009) på kim? Contemporary Art Centre.

Sedan 2008 medverkar hon I tidskrifterna Veto, kuš!, och Popper Magazine.


Utställning 2 ...If all you told was turned to gold
28 feb – 5 april
Ieva Kraule, Lettland
Vernissage fre 28.2 kl 20.00–21.00 OBS TIDEN!

Ieva Kraule (1987), Riga, Lettland. Har studerat vid Lettlands konstakademi. Hon intresserar sig för förekomster av (personliga) estetiska koder, och hennes arbeten refererar till sovjetisk arkitektur och design, nittiotalets popkultur och new age. I olika media dekonstruktioner hon historien och det kollektiva minnet. 

Bland Ieva Kraules utställningar kan nämnas Long Awaited Holidays by the Abyss of Fictitious Memories på galleri Bastejs (2012) och 11 out of 10 atkim? Contemporary Art Centre (2013).


Utställning 3
Brewing Harmony
11 april – 3 maj
Daria Melnikova, Lettland
Vernissage fre 4.4 kl 16.00–17.00

Daria Melnikova (1984) har studerat vid Lettlands konstakademi och ställt ut sedan 2005.
Separatutställning Dashing Lines and Forming Heaps på kim? Contemporary Art Centre år 2011. Tidigare samarbetsprojekt inkluderar What's Up Sea? på Rauma Biennale Balticum (2010). I samarbete med Armands Zelchs deltog hon i utställningen 24 Spaces - A Cacophony at Malmö Konsthall (2013).

 

Vernissage

Vernissage sker under varje ny utställnings första dag, alltid en fredag, oftast kl 16–17. Då festar vi till det lite extra och bjuder på cider och snittar.

OBS! Utställning 2, ...If all you told was turned to gold har kvällsvernissage, 20.00–21.00. Därefter performance med Kaspars Groševs

Övriga öppettider:
mån–ons 11.00–13.00
tor 11.00–13.30 & 17.00–20.00
fre 11.00–13.30 & 16.00–20.00
lör 17.00–20.00, samt i samband med husets föreställningar.

Du hittar Vita Kuben en trappa upp, i foajén ovanför restaurangen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In English

Hanging above.The Case in the Café.

Artists; Ieva Kraule, Daria Melnikova, Evita Vasiljeva
Curated by Zane Onckule and Maija Rudovska
in collaboration with kim? Contemporary Art Centre, Riga

Somewhere behind plasterboard hides the famous Soviet artist’s wall painting. The deftly shaped eyes of the portrayed rural beauty have seen the lushest episodes of the nightlife in Riga – this is where a well-known poet, torn by demons, ripped his first poem into tiny pieces, letting it fall at his feet like the first snow; here is where a highly respected politician threatened to kill a rival in a fight for the heart of a showy barmaid; here, a public’s beloved artist once quietly crept into the corner and, undisturbed by the surrounding commotion, created a sketch of a masterpiece..

This is a small, uneasy room, placed in a larger room, and we're struggling to find a motive in history to relate to. Hidden from eyes, it could have remained intact only thanks to laziness and negligence.

Indeed, if we're takinga normal situation to retranslate it into overlapping and multiple readings of conditions past and present,we might as well reach the dead end in just a few moments. Especially if questioned throughwhy this incessant retrospectivity?

We honestly don’t know. Maybe because there is always someone else before you, and we feel like to save the great by usinghimfor our own redemption. When structure is unacknowledged, the power is simply disguised.

More to come.


Curators, spring 2014;

Zane Onckule – (1982, Latvia) is a curator, occasional critic and programme director at kim? Contemporary Art Centre since 2010.

As an internationally experienced curator, she has organised exhibitions and educational events and the publishing of corresponding materials. She studied Art History at the Art Academy of Latvia and at the University of Latvia, Faculty of Social Sciences and has a Bachelor's degree from the BA School of Business and Finance in Business Management. She is interested in the modes of language, writing, production, and notion of retreat, all seen through the questioning the conditions of visual art practices.


Maija Rudovska – (1982, Latvia) is an independent curator, researcher, art critic and art historian.

She has completed Curatorlab postgraduate studies at Konstfack University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm and has obtained an MA from the Art Academy of Latvia. Currently she is working on PhD thesis at the Art Academy of Latvia and is exploring Soviet era architecture. Rudovska has curated/co-curated such projects as Inside and Out at kim? Contemporary Art Centre (2012/2013), Expired Monument: Story of a Culture Palace (with Shirin Sabahi, 2011), Regard: Subversive Actions in Normative Space (Moderna Museet, Sockholm, 2010), Hardijs Ledins (1955-2004) – Zeitgeist and the Atmosphere of a Place (Riga Art Space, Riga, 2009), and others. At the moment she is running a curatorial network Blind Carbon Copy, (with Juste Kostikovaite) and engaging in various curatorial projects.


Exhibitions spring, 2014;


1) 24.1 – 22.2, Evita Vasiljeva, Latvia
Monogram

Evita Vasiļjeva (1985) has graduated from the Art Academy of Latvia, department of Visual Communication, and this year is about to conclude her studies at the Gerrit Rietveld Academy, Fine Arts programme. She Lives and works in Amsterdam.

Since 2009 participates in group exhibitions, among them Visions of Gertrude at Slag op het Slaag (2013); Chinese Restaurant at Retort (2012); Based on a true story at Kafana Box Office (2012); OMG at Oude kerk (2012), Amsterdam, the Netherlands; Crisis? What crisis? at the Europe Exchange Academy exhibition space in Beelitz, Germany (2012); A.H/H.A in Zaandam, the Netherlands (2011); From the Finger to the Skruk at Basisburo, Amsterdam, the Netherlands (2010); as well as group shows in Riga – Cause and Effect (2010) and NOMA 00-10 (2009) at kim? Contemporary Art Centre.

Since 2008 author in Veto, kuš!, and Popper Magazine editions.


2) 28.2 – 29.3, Ieva Kraule
...If all you told was turned to gold
Exhibition opens Friday, Feb 28 at 8 PM! Followed by performance by Kaspars Groševs.

Ieva Kraule (1987), Riga, Latvia. Studies at the Art Academy of Latvia, Department of Visual Communication, previously has studied also painting and ceramics.

Kraule uses various media to express her interest in the origins of (personal) aesthetic codes; her work refers to the architecture and interior design/applied arts of Soviet era, 90's pop culture, and new age religions. Deconstruction of the past and recreation of collective memory serve as a ways to find out the causes of artist’s own artistic choices.

Ieva Kraule has participated in exhibitions since 2012. Solo shows – Long Awaited Holidays by the Abyss of Fictitious Memories at gallery Bastejs (2012) and 11 out of 10 atkim? Contemporary Art Centre (2013).


3) 4.4 – 3.5, Daria Melnikova, Latvia

Daria Melnikova (1984) graduated from the Art Academy of Latvia, Department of Visual Communication. Her solo exhibition Dashing Lines and Forming Heaps was on view atkim? Contemporary Art Centre in 2011. Previous collaboration projects include What's Up Sea? at Rauma Biennale Balticum (2010). She has participated in exhibitions since 2005. Together with Armands Zelchs she participated in exhibition 24 Spaces - A Cacophony at Malmö Konsthall (2013).

 

Opening day celebration!
Opening day of a new exhibition is always a Friday. In the afternoon, 4–5 PM we serve some bubbly cider, a little snack and you are welcome to experience the new artist´s work, often with the artist present. Free of charge of course.


Opening hours:
During exhibition time VIta Kuben is open;

Mon–Wed 11.00–13.00
Thurs 11.00–13.30 & 17.00–20.00
Fri 11.00–13.30 & 16.00–20.00
Sat 17.00–20.00.

Vita Kuben is also open in connection with concerts and other scheduled performances at NorrlandsOperan.

Location:
Vita Kuben is located in the foyer of the opera house, on the second floor above the restaurant.

 

Welcome!