Styrelsen

Våra ägare
NorrlandsOperan ägs till 60% av Region Västerbotten och 40% av Umeå kommun.
Vi erhåller bidrag från Statens Kulturråd.

Dessa personer ingår i NorrlandsOperan AB:s styrelse t o m 141231:

Region Västerbotten

Ordinarie
Georg Andersson (s), ordförande
Eva Andersson (s)
Ulf Degerman (s)
Lars Weinehall (c)
Kjerstin Widman (m)

Ersättare
Eleanor Bodel (s)
Karl-Erik Törner (s)
Jan-Olof Sandberg (fp)
Pia Risán (v)
Anna Selberg Jonasson (kd)

Umeå Kommun

Ordinarie
Peter Burström, vice ordf (s)
Solvig Jonsson (s)
Margareta Ekesryd (fp)
Per-Martin Jonasson (kd)

Ersättare
Kristofer Södermark (s)
Jan-Olov Carlsson (v)
Marianne Löfstedt (m)
Håkan Appelblad (c)

Här kan du läsa mer om NorrlandsOperan och vårt uppdrag.
Här kan du läsa mer om våra sponsorer.