För professionella utövare

Dans i Västerbotten verkar för att länets professionella dansare, pedagoger och koreografer ges möjlighet att vara yrkesverksamma inom länet. Danskonsulentverksamheten vill förankra den professionella dansen i länet, arbeta med att stärka det fria danslivet och förutsättningarna till produktion.

Stöd till produktion
Genom bidrag från Region Västerbotten finns möjlighet för länets danskonstnärer att ansöka om stöd till professionell produktion. Som professionell utövare, danspedagog och danslärare finns danskonsulentens resurser tillgängliga för fortbildning och utvecklingsfrågor. Stöd till produktion är en viktig del av finansieringen i lokala dansprojekt, då de flesta projekt sker i mindre skala och inte erhåller bidrag från annat håll.

Fortbildning för professionella och yrkesverksamma
Fortbildning för yrkesverksamma inom dansområdet arrangeras varje år. Form och innehåll tas ofta fram i samråd med yrkesverksamma genom Danscentrum Norr samt kompletterande direktkontakt med icke anslutna. Målsättning för Dans i Västerbottens insatser är att yrkesverksamma ska stimuleras till vidareutveckling inom sina respektive kunskapsområden, samt att dansklimatet ska vara så lockande att man som danskonstnär vill stanna kvar i regionen.

Residens i Västerbotten
Att vara i residens innebär att koreograf och dansare kommer och jobbar under hela eller delar av arbetet på en utvald ort som inte är hemorten. Målet är att ett lärande och fruktbart utbyte ska ske mellan bägge parter. Under 2014 driver Dans i Västerbotten ett delprojekt i River stories- Hemvändarprojektet. Där bjuds utflyttade dansare och koreografer från Västerbotten hem till sin ort för att skapa i residens.  Kopplat till projektet är skolor som i repektive residens tar del av processen- via workshops eller öppna rep och slutproduktion. Läs mer om Hemvändarna här.

Tidigare residens på NorrlandsOperan:
2012 Ina Christel Johanessen, Björn Säfsten, Emma Nordanfors
2013 Claire Parson, Nomo Daco, Pontus Lidberg
2014 Tao dance theatre, Héla Fattoum och Éric Lamoureux, Ingrid Olterman
2015 An Ian Kaler, Jeanette Langert, Peter Savel och Tereza Ondrova, UTMANA
2016 Erik Linghede, Martin Forsberg, Tentacle Tribe, Sanna Lundström, Malin Hellqvsit Sellén