DIV prioriterar barn och unga

Inom Dans i Västerbotten har vi ett särskilt fokus på aktiviteter och insatser som når ut till eller engagerar barn och unga. Distribution och subvention av skolföreställningar är en del av det arbetet.

Dansföreställningar för barn och unga presenteras i NorrlandsOperans utbud för hela länet varje höst- och vårsäsong. Dansläger och workshops arrangeras i samarbete med studieförbund, fritidsgårdar och andra organisationer. Att samarbeta med andra aktörer är viktigt eftersom danskonsulentverksamheten syftar till att öka kunskaperna om dans regionalt.

Skapande skola

Med bidraget Skapande skola kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare, ge elever möjlighet till personlig utveckling. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Som lärare, skolchef, bibliotekarie eller tjänsteman kan du vända dig till danskonsulentverksamheten med dina frågor om allt från Skapande skola-ansökningar till hur man pratar om dans i kulturpolitiska sammanhang. Du kan även få hjälp att bolla idéer eller få kontakt med dansutövare.
Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om Skapande skola.

 

Projekt dans i förskolan

Fern Girdlestone är Montessori och svenskutbildad förskollärare samt danspedagog med över 25 års erfarenhet som danslärare i dansföreningar och skolor. Tillsammans med Dans i Västerbotten erbjuder Fern utbildning och verktyg för att styrka kommunikation och anknytning i förskolan mellan personal och barn genom dans.

  • Att styrka kommunikation i förskolan mellan personal och barn samt att fokusera och tillgodose barnens utveckling, genom dans, musik, och skapande rörelse.
  • Ge tillfällen att styrka anknytning mellan förskolepersonalen och barn på ett lustfyllt sätt genom dans 
som arbetsmetod
  • Öka förståelse för och vikten av att hjälpa barn utveckla "exekutiva funktioner" (självbehärskning, arbetsminne, flexibilitet) från tidigt ålder 

  • Betona och visa dansens möjlighet att fullgöra dessa mål på ett organiserat, professionellt och genomtänkt sätt.
  • Utbildning personal halvdag, för eller eftermiddag
  • Dans med barnen i två olika åldersgrupper à 45 min x 4 veckor


Vill din förskola beställa en utbildning? Hör då av dej direkt till Fern:
Tel: 073 633 1675 eller e-post: ferngirdlestone@gmail.com

Vid övriga frågor kontakta danskonsulenten Minna Lindahl
Tel: 090-15 43 18 eller e-post: minna.lindahl@norrlandsoperan.se

 

Myllan workshops för dig som är 15–25 år

BalettWS--Toan


Myllan-workshops är ett exempel på aktiviteter med unga i fokus
Myllan är en serie koreografiska verkstäder för dansare 15-25 år som t ex går dansestetiskt program eller går/har avslutat en yrkesförberedande linje. Dansare som har lust till danskonst och vill utmana och vidareutveckla sig själva!

Myllan erbjuder både praktik ”på golvet” och teori i samtalsform. Innehållet i verkstaden utformas av den aktuella ledaren och varierar från gång till gång. Endast professionella koreografer och dansare anlitas som ledare. Gemensamma nämnare för alla Myllan-verkstäder är skapande, kreativitet och inspiration. Deltagandet är kostnadsfritt.

Myllan arrangeras i Västerbotten av NorrlandsOperan och danskonsulentverksamheten några gånger per termin. Under 2015 erbjöds till exempel en repertoarklass med danskompaniet Arkeolog 8 från stycket Lucy, streetklass med moderna inslag tillsammans med dansaren Anton Borgström och en workshop i moderns dans på temat improvisation med världskände koreografen Björn Säfsten. Våren 2016 inleds med en workshop med koreografen Erik Linghede!  


Välkommen på Myllan-workshop med Erik Linghede i Umeå & Skellefteå i januari 2016!

Myllan_Erik Linghede

Årets första Myllan-workshop genomförs av och med koreografen Erik Linghede! Senast gästade han Västerbotten våren 2015 med duetten Hold som gjorde stor nationell succé. I januari är han tillbaka för ett residens i Umeå och Skellefteå där han och hans dansare inleder skapandet av nästa föreställning, Idiom, som kommer att ha premiär i september under Urban North-helgen.

Erik har sin grund inom streetdans och kommer under sin workshop låta deltagarna få inblick i hans koreografiska arbete. Tillsammans med Erik och en av hans dansare blir det självklart också massor av dans! 

WORKSHOP MED ERIK LINGHEDE

UMEÅ
TID: Lördag 23.1 kl 11.00–13.00
PLATS: Rosa Huset, Balettakademien Umeå
FÖR VEM: Dansare 15-21 år. Ej nybörjare.
ANMÄLAN: senast 22.1 till: minna.lindahl@norrlandsoperan.se 

SKELLEFTEÅ
TID:
Söndag 24.1 kl 11.00–13.00
PLATS: Mullberget, Skellefteå dans- och balettförening
FÖR VEM: Dansare 15-21 år. Ej nybörjare.
ANMÄLAN: senast 22.1 till: olga.pettersson@skelleftea.se

ARR: Dans i Västerbotten