DIV prioriterar barn och unga

Inom Dans i Västerbotten har vi ett särskilt fokus på aktiviteter och insatser som når ut till eller engagerar barn och unga. Distribution och subvention av skolföreställningar är en del av det arbetet.

Dansföreställningar för barn och unga presenteras i NorrlandsOperans utbud för hela länet varje höst- och vårsäsong. Dansläger och workshops arrangeras i samarbete med studieförbund, fritidsgårdar och andra organisationer. Att samarbeta med andra aktörer är viktigt eftersom danskonsulentverksamheten syftar till att öka kunskaperna om dans regionalt.

Skapande skola

Med bidraget Skapande skola kan professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare, ge elever möjlighet till personlig utveckling. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Som lärare, skolchef, bibliotekarie eller tjänsteman kan du vända dig till danskonsulentverksamheten med dina frågor om allt från Skapande skola-ansökningar till hur man pratar om dans i kulturpolitiska sammanhang. Du kan även få hjälp att bolla idéer eller få kontakt med dansutövare.
Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om Skapande skola.

 

Myllan workshops för dig som är 16–25 år

BalettWS--Toan
Myllan-workshops är ett exempel på aktiviteter med unga i fokus
Myllan är en serie koreografiska verkstäder och workshops för dansare mellan 16–25 år som saknar eller just blivit klara med en yrkesutbildning, dansare som kanske går dansestetiskt program eller en yrkesförberedande linje och har en lust till danskonst och vill utmana sig själva.

Myllan arrangeras i Umeå och Skellefteå av NorrlandsOperan och danskonsulentverksamheten några gånger per termin. Endast professionella koreografer och dansare anlitas som lärare.

Myllan innehåller både teori, samtal och "praktik på golvet”. Innehållet i verkstäderna utformas av den aktuella läraren och varierar från gång till gång. Gemensamma nämnare för alla Myllan-verkstäder är skapande, kreativitet och inspiration. Deltagandet är kostnadsfritt.

AKTUELLA MYLLAN WORKSHOPS VÅREN 2015:

Umeå
Repertoarklass med Arkeolog 8 från stycket Lucy.
TID 5.2 kl 18.00-20.00
PLATS B-salen, NorrlandsOperan, Umeå

Streetklass med moderna inslag, Anton Borgström
TID 20.2 kl. 16.00-18.00
PLATS Umeå Dansskola

Anmälan: clara.west@norrlandsoperan.se
Deltagandet är gratis men anmälan bindande.


Skellefteå
Repertoarklass med Arkeolog 8 från stycket Lucy
TID 8.2 kl 11.00-13.00
PLATS Skellefteå dans- och balettförening, Mullberget.

Modern dans, Björn säfsten
TID 13.2 kl 17.00-19.00
PLATS Skellefteå Dans och Balettförening, Mullberget

Anmälan: olga.pettersson@skelleftea.se och info@dansochbalett.se
Deltagandet är gratis men anmälan bindande.