NorrlandsOperan Dans

NorrlandsOperan är i dag en av Sveriges starkaste och mest framgångsrika plattformar för samtida dans. Verksamheten har ingen egen dansensemble utan inriktar sig på samarbeten såväl nationellt som internationellt. Här kan publiken ta del av det experimentella och nyskapande såväl som det etablerade och mer traditionella.

Genom egna produktioner, samarbeten och gästspel presenteras varje år ett tjugofemtal olika dansföreställningar. NorrlandsOperan ger ofta fria koreografer med dansare möjlighet att arbeta fram verk i residens. Det innebär att de får nyttja lokaler, scener och andra resurser under hela eller delar av sina repetitions- och spelperioder. Varje år ges också en koreograf eller ett kompani tillfälle att skapa ett verk med levande musik av NorrlandsOperans Symfoniorkester.

Turnénätverk
NorrlandsOperan är medlem i Dansnät Sverige, ett turnénätverk bestående av tio regionala parter med Dansens Hus i Stockholm som nav. Nätverket möjliggör omfattande turnéer med svenska och internationella föreställningar samt erbjuder olika former av danskunskapande aktiviteter till publik och utövare.

NorrlandsOperan har varit värdar för två nationella Dansbiennaler åren 2001 och 2008 - ett erkännande av vår kunskap och etablering i dansbranschen. 2010 var NorrlandsOperan samarbetspart till Moderna Dansteatern i arrangerandet av Kedja i Umeå, ett nordiskt-baltiskt branschmöte för dansen med 200 internationella gäster.

Varje år presenterar vi ett större internationellt gästspel i samarbete med Umeå Teaterförening. Publiken har haft nöjet att se koreografer som Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, Michael Keegan Dolan med flera.

I NorrlandsOperan ingår också Dans i Västerbotten, en danskonsulentverksamhet som arbetar på uppdrag av Region Västerbotten med syftet att verka för dansens ställning i länet.


Läs mer om Birgit Berndt – dansavdelningens konstnärliga ledare, Här.

Beskuren_Birgit