Ändring av konsertdatum

Graham Fitkin möter Symfoniorkestern

Nytt konsertdatum: 28.8 2014
Tid: 19.00 (samma tid som tidigare)
Konserten är uppdelad i två akter: akt 1 i K-salen (orkesterkonsert); akt 2 i Teatern (Graham Fitkin band) - en och samma biljett gäller.

P g a tekniska skäl tvingas vi tidigarelägga konserten från den 29.8 till den 28.8.