För professionella utövare

Dans i Västerbotten verkar för att länets professionella dansare, pedagoger och koreografer ges möjlighet att vara yrkesverksamma inom länet. Danskonsulentverksamheten vill förankra den professionella dansen i länet, arbeta med att stärka det fria danslivet och förutsättningarna till produktion.

Genom bidrag från Västerbottens läns landsting finns möjlighet för länets danskonstnärer att ansöka om stöd till professionell produktion. Som professionell utövare, danspedagog och danslärare finns danskonsulentens resurser tillgängliga för fortibildning och utvecklingsfrågor. Stöd till produktion är en viktig del av finansieringen i lokala dansprojekt, då de flesta projekt sker i mindre skala och inte erhåller bidrag från annat håll. Projekt av och med länets professionella dansare ska i första hand organiseras av dem själva. Det kan även ske genom Danscentrum Norr eller i respektive frigrupp. DiV finns alltid med som samtalspart och konsult.

Dans i Västerbotten ska stötta initiativ från kringliggande aktörer utanför det direkta dansområdet så som gallerior, konsthallar, institutioner m fl, för att gynna ett utvecklingsklimat som baseras på lust, nyfikenhet, allvar och en vilja att vara i framkant.

Fortbildning för professionella och yrkesverksamma
Fortbildning för yrkesverksamma inom dansområdet arrangeras varje år. Form och innehåll tas ofta fram i samråd med yrkesverksamma genom Danscentrum Norr samt kompletterande direktkontakt med icke anslutna. Målsättning för Dans i Västerbottens insatser är att yrkesverksamma ska stimuleras till vidareutveckling inom sina respektive kunskapsområden, samt att dansklimatet ska vara så lockande att man som danskonstnär vill stanna kvar i regionen.

Residens
Att vara i residens innebär att koreograf och dansare kommer och jobbar under hela eller delar av arbetet på en utvald ort som inte är hemorten. Målet är att ett lärande och fruktbart utbyte ska ske mellan bägge parter.

Tidigare residens på Norrlandsoperan:
2012 Ina Christel Johanessen, Björn Säfsten, Emma Nordanfors
2013 Claire Parson, Nomo Daco, Pontus Lidberg