Musik med unga pianister

Konsert 29.5

Pianokonsert

Romantisk musik med unga pianister

Att spela ett instrument blir för många ungdomar en glädje för livet. I kvällens konsert får vi träffa ett 20-tal pianoelever i åldern 8-16, som framför romantisk musik av bl.a. F.Chopin, P.Tchajkovsky, E.Grieg, J.Sibelius, S.Rachmaninov, W.Petterson-Berger, W.A.Mozart, Ludvig van Beethoven, mfl.

 

Några av de unga pianisterna är debutanter i konsertsammanhang.

 

Arrangemanget sker i samarbete med NorrlandsOperans Vänner.