Redraw/Rewrite/Retool

Seminarium 30.11

Redraw/Rewrite/Retool

Vita kuben bjuder in till ett samtal på Hamnmagasinet. Inbjudna gäster är bl a några vårens Vita kuben-konstnärer. De kommer att diskutera hur man förhåller sig till samhället och sin egen konstnärsroll under rubriken Redraw/Rewrite/Retool.

Halvdags-seminariet REDRAW / REWRITE / RETOOL är en del av utställningen med samma titel som tagit plats i Vita Kuben under hösten 2011.

 

De olika verken i utställningen undersöker hur lagar är skrivna, hur våra samhällsmodeller ser ut och vilka politiska verktyg som finns. Genom att analysera beståndsdelarna, ställs frågan om hur man kan omdefiniera våra samhällsstrukturer.

 

Inbjudna föreläsare till seminaret är konstnärerna: Johan Tirén, ackg (Anna Kindgren och Carina Gunnars) och Chto Delat? med Olga Egorova samt Ivor Shearer.

 

Som en del i utställningsserien kommer de inbjudna konstnärerna att ge oss en inblick i sitt arbete, att reflektera kring tematiken i serien och hur de som konstnärer och aktörer i samhället förhåller sig till konstnärsrollen.

 

Vi vill också öppna upp för diskussioner som har med Umeås stadsutveckling att göra. Hur förhåller sig konstnärer till kulturhuvudstadsåret 2014 och hur förhåller sig 2014 till konstnärerna? Detta är processer i vilka konstnärer kan ta/eller ges en rad roller och uppgifter. Allt från att gestalta offentliga rum, ingå i processer, intervenera, undersöka och analysera eller till att inta en mer aktivistisk roll.