Ivor Shearer/Johan Tirén

Konst 27.10 – 26.11

Ivor Shearer/Johan Tirén

I Vita kubens tredje utställning för säsongen ser vi filmen Last Things av den New Yorkbaserade filmskaparen Ivor Shearer och utanpå Kuben visas del tre av Johan Tiréns serie Epiloger. Utställningen ingår i höstens serie REWRITE/REDRAW/RETOOL som behandlar frågeställningar som rör samhällsplanering och demokrati. Vem skapar historien och vilka former tar det politiska arbetet?

REWRITE/REDRAW/RETOOL behandlar med visuella och narrativa uttryck frågor som rör organisationspolitik, hur olika intressegrupper möts och förhandlar om sina positioner, innanför både existerande och fiktiva samhällen och grupper. Vem skapar historien och vilka former tar sig det politiska arbetet? Var befinner sig konstnärerna, kultur- och kulturinstitutionerna i den politiska strukturen?

I de olika verken skapas och iscensätts konfronterande möten mellan människor och ideologier. Intressekonflikter sätts i spel och förhandlas på arenor, både inom och utanför konstitutionella regelverk.

 

Ivor Shearer, Last Things

Last Things (2008) av Ivor Shearer är en experimentell film som utspelar sig i ett ödelagt New Orleans efter orkanen Katrina. Inspirerad av Paul Austers novell, In The Country of Last Things, porträtterar filmen en overklig, dystopisk framtida värld i vilken de federala myndigheterna har isolerat staden från resten av landet. Filmen följer ett flertal karaktärers navigerande i en laglös värld som domineras av skräp, en värld i vilken man är helt beroende av att återvinna upphittade material. På ett tvetydigt sätt tycks staden både vara styrd och kontrollerad av en extern civilisation samtidigt som den helt avskuren tvingar invånarna att skapa egna levnadsregler. Filmen hade premiär på treårsdagen efter Katrina på New Orleans Museum of Art.

 

Johan Tirén, Epiloger

Producerat speciellt för REWRITE/REDRAW/RETOOL presenteras en ny version i fyra delar ur Johan Tiréns projekt Epiloger från 2009 i vilken vi nu har kommit till del tre, lagar. Tiréns installation består av fyra olika teckningar med text gjorda direkt på Vita kubens yttervägg. Dessa kommer att följa höstens fyra utställningar. Utgångspunkten är texter som behandlar sociala perspektiv inom samhällsforskningen. Epiloger antyder att det finns ett gap mellan den information som fås genom statistik och forskning gentemot faktorer som är vanskligare att kvantifiera som hur trygg en befolkning känner sig, och alla de små vardagsgöromål som tillsammans bildar ett samhälle.

 

Rakett - höstens curatorer

Höstens utställningsserie, REWRITE/REDRAW RETOOL, är curerad av den norska duon Rakett som består av Åse Løvgren och Karolin Tampere. Rakett fungerar ofta som en livlig, tillfällig plattform för tvärvetenskapligt samarbete, där rollen som initiativtagare/curator inte bara innebär att skapa ett ramverk och en scen, utan också att sammanföra olika kulturella producenter.

 

 

Öppettider
Mån-tis 11.00-15.00
Ons-fre 11.00-20.00
Lör        17.00-20.00