Survival Kit: Magdalena Dziurlikowska

Konst 20.9 – 19.10

Survival Kit: Magdalena Dziurlikowska

Ett tema – tre filmer – tre resultat. Med svart humor och djupt allvar tar konstnären Magdalena Dziurlikowska på sig att beskriva relationen till sin mor, på tre olika sätt. Konflikter, skatt och bisarra samtal flätas ihop med polsk historia och de känslor som uppstår när man lämnar sitt barndomsland. Utställningen är en del i konstfestivalen Survival Kit.


Magdalena Dziurlikowska

I sitt konstnärskap arbetar Magdalena Dziurlikowska med video, foto och text. Kärnan i hennes verk är iscensatta dokumentärer där hon med vass blick ser på sig själv, sina problem och sitt konstnärliga arbete med en blandning av svart humor och djupt allvar. Genom sina projekt undersöker hon den moderna subjektiviteten där individen är besatt av det personliga och av en önskan om att göra sin röst hörd.

Tre filmer
Mother of Pearl
Porcelain Princess och The Polish Palace är tre filmer om relationen mellan Magdalena och hennes mamma. Med utgångspunkt i ett och samma tema har hon gjort en konstvideo, en dokumentär och en bakgrundsfilm om sin polska historia. En startpunkt, tre sätt att berätta och gestalta, tre olika resultat. Filmerna är gjorda i samarbete med Niklas Rydén och producerade med stöd från Konstnärsnämnden.

600_400_magdalena-Porcelain_Princess_1

Magdalena Dziurlikowska berättar själv om filmerna:

Mother of Pearl, 22 min, 2013
I filmen Mother of Pearl spelar jag både mig själv och min mamma. Jag har köpt en peruk och bär hennes kläder, det hon brukar säga till mig säger jag nu till mig själv. Våra samtal kulminerar ofta i konflikter som ter sig humoristiska och bisarra för en utomstående, men all dialog i filmen har också utspelats i verkligheten.

Porcelain Princess
, 20 min, 2013
I filmen Porcelain Princess samtalar mamma och jag med varandra, vi kommer inte överens, skrattar åt oss själva, blir arga och sluter fred. Scener ur vårt vardagsliv varvas med intervjuer där vi antingen talar för oss själva eller i dialog med varandra. Samtalen överlappar delvis tematiken i Mother of Pearl men turneras på ett annat sätt.

The Polish Palace, 16 min, 2013
Filmen The Polish Palace är bakgrundshistorien till min och mammas relation. Berättelser om Polen flätas ihop med minnet av den stora resan vi gjorde när vi bytte land. Vi tittar tillbaka på våra liv och försöker hitta en gemensam historia.

Mother of Pearl

Utställningen med Magdalena Dziurlikowskas filmer i Vita Kuben ingår som en del i konstfestivalen Survival Kit som pågår i Umeå 20.9–19.10. Det är inget öppningsvernissage i Vita kuben denna gång!


Utställningens Öppettider i Vita Kuben:

Mån–ons 11.00–13.00
Torsdag 11.00–13.30 samt 17.00–20.00
Fredag 11.00–13.30 samt 16.00–20.00
Lördag 17.00–20.00
Samt i samband med föreställning/konsert.

 

Om Survival Kit

Nätverket Survival Kit är ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Riga och Umeå under det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. Med konstnärliga metoder och tvärvetenskapliga infallsvinklar fokuserar man på frågor om överlevnad och hållbarhet på olika nivåer.


Vart är vi på väg? Vilka förutsättningar finns för överlevnad i vår region och i världen i stort? Vilka kamper måste utkämpas, vilka strategier behöver vi för att överleva?

Initiativet togs i Riga av Latvian Center for Contemporay Art, 2009. Efter flera år av festivaler i Lettland har nu även Umeå en parallell festival under 2014. Under den månadslånga festivalen som sker under det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå, bjuds det på konst, musik, mat, film och föreläsningar av bl.a. inbjudna forskare, författare och aktivister. Konstfestivalen breder ut sig över Umeå i okonventionella rum men ger sig även ut sig över havet under ledning av Galleri Maskinen, som gör finlandsfärjan till såväl en konstupplevelse i sig som en förenande länk till Bothnia Biennalen i Finland.

Magdalena Dziurlikowskas utställning i Vita Kuben är en del i den internationella festivalen för samtidskonst Survival Kit Umeå. Festivalen vänder och vrider på frågor om överlevnad, både på ett lokalt och globalt plan. Festivalen öppnar 20 september och bjuder på konst, musik, mat och film såväl som publika samtal, föreläsningar och seminarier. Festivalen arrangeras i samarbete med Survival Kit 6 i Riga. Under 2014 när båda städerna är europeiska kulturhuvudstäder genomförs två festivaler parallellt: först en i Riga följd av en i Umeå. Läs mer om Survival Kit här.

Ett samarbete med BildmuséetVerkligheten och Survival Kit i Riga.