Graham Fitkin möter Symfoniorkestern

Konsert

29/8

Boka Biljetter

Graham Fitkin möter NorrlandsOperans Symfoniorkester - Årstidskonsert 6

PROGRAM
Musik av Graham Fitkin (uruppförande)

Dirigent: Rumon Gamba
NorrlandsOperans Symfoniorkester
Graham Fitkin Band

Mer om Graham Fitkin och hans band kan du läsa här

Konserten ingår som nr 6 i sviten av Årstidskonserter framförda av NorrlandsOperans Symfoniorkester i samband med invigningen av de olika samiska årstiderna inom Kulturhuvudstadsåret 2014. 

På bilden: Graham Fitkin Band (foto: Steve Tanner)