Graham Fitkin möter Symfoniorkestern

Konsert 28.8

Boka Biljetter

Graham Fitkin möter NorrlandsOperans Symfoniorkester - Årstidskonsert 6

Ändring av konsertdatum Nytt konsertdatum: 28/8 2014 Tid: 19.00 (samma tid som tidigare) Konserten är uppdelad i två akter: akt 1 i K-salen (orkesterkonsert); akt 2 i Teatern (Graham Fitkin band) - en och samma biljett gäller. P g a tekniska skäl tvingas vi tidigarelägga konserten från den 29.8 till den 28.8.

PROGRAM
Musik av Graham Fitkin (uruppförande)

Dirigent: Rumon Gamba
NorrlandsOperans Symfoniorkester
Graham Fitkin Band

Mer om Graham Fitkin och hans band kan du läsa här

Konserten ingår som nr 6 i sviten av Årstidskonserter framförda av NorrlandsOperans Symfoniorkester i samband med invigningen av de olika samiska årstiderna inom Kulturhuvudstadsåret 2014. 

På bilden: Graham Fitkin Band (foto: Steve Tanner)