20 fingrar vid pianot

Konsert 26.5

Boka Biljetter

20 fingrar vid pianot

Elever från Pianistens pianoskola spelar ett varierat program av klassisk– och populärmusik, solo och fyrhändigt, under ledning av Angelika Westman.