20 fingrar vid pianot

Konsert 26.5

Köp

20 fingrar vid pianot

Elever från Pianistens pianoskola spelar ett varierat program av klassisk– och populärmusik, solo och fyrhändigt, under ledning av Angelika Westman.