UITE

Plats: Jazzlabbet, Umeå Folkets Hus
Tid:18.00

UITE står för UmeImpro Teachers Ensemble. Bakom namnet döljer sig en rad spännande artister från olika hörn av landets musikliv. Nyfikenhet och lusten att skapa nya uttryck är ett sammanhållande drag. Musikens bärande element är utrymmet till improvisation. Här möts musikernas erfarenheter från folkmusik, visor, jazz, pop och globala influenser. I deras uppdrag ingår även att ge workshops under festivalveckan - därefter en veckolång workshop under 2014 i samband med UmeImpro.

UmeImpro Teachers Ensemble
Sarah Riedel sång, Anders Persson piano, Erik Rydvall nyckelharpa, Rafael Sida
slagverk/trummor, Daniel Ögren gitarr, Clas Lassbo kontrabas, Nils Berg saxofon