Bastardproduktion - Umeå Made of Dreams

onsdag 8.5
17:15

torsdag 9.5
17:15

fredag 10.5
17:15

lördag 11.5
17:14

Foajén

Tipsa en vän

Scenkonstplattformen Bastardproduktion gästar Made-festivalen med installationen Umeå Made of Dreams - ett instant liveanimation där Umeåbornas drömscenarier blir film.

 

Ett film- och teaterexperiment pågår under festivalen i Norrlandsoperans foajé.

 

Bastardproduktion samlar in drömmar av festivalbesökare och Umeå-bor och skapar filmer av dessa inför publik. I ett öppet, interaktivt drömlaboratorium undersöks om den filmiska processen kan ges ett sceniskt värde.

Dockor, kameror, projektionsdukar, foton, teckningar, livesamplade ljudeffekter samspelar för att skapa detta verk som både är performance och självständig film.

 

Du som besökare är välkommen att delta i alla delar av processen.

 

 

Deltagare: Johanna Skobe, Nicklas Wedin och Lisa Björkström

Bastardproduktion - Umeå Made of Dreams

 

Bastardproduktion is a constellation of artists within theatre, dance and film. They will be performing at Made with the installation Umeå Made of Dreams - an instant live animation where the dream scenes of Umeå residents are captured on film.

 

A film and theatre experiment will be taking place during the festival in the foyer of NorrlandsOperan.

 

Bastardproduktion will be collecting the dreams of festivalgoers and Umeå residents to create films in front of an audience. In an open, interactive dream laboratory, they will explore whether the cinematic process can be given a scenic value. Mannequins, cameras, projection screens, photos, drawings and live sampled light effects interact to create this work that is both performance art and independent film.

 

As a visitor, you are welcome to participate in all aspects of the process.

 

 

Participants: Johanna Skobe, Nicklas Wedin and Lisa Björkström