Framtidens festivaler - vad, hur och för vem?

lördag 12.5
11:00 - 14:00

B-salen

 

Fritt inträde!

Tipsa en vän

Välkommen till ett interaktivt seminarium om framtidens festivaler !

En kreativ, stimulerande och aktiverande workshop där vi kopplar ihop våra intellekt och låter det kooperativa medvetandet leda oss in på nya, okända, utvecklande och spännande vägar mot festivalernas framtid.

Moderator/katalysator: Nigel Papworth, spel- och mjukvaruutvecklare samt content designer för Interactice Institute i Umeå, där han bl a arbetar med artificiell intelligens:

"Generation G - alla som växer upp i de sociala nätverkens tidsålder, som kommunicerar, umgås och lever genom online-spel, smart phone-applikationer, Facebook, Twitter etc - utvecklar hjärnor som är snabbare, smartare och på många sätt väldigt annorlunda från äldre generationer. Om inte alla, över generations-, lands- och kulturella gränser, anpassar sig till detta och börjar kommunicera på samma språk och i samma kanaler kommer vi inte att kunna kommunicera alls. Oavsett bakgrund, profession eller avsikt."

Var med och delta i en proaktiv, deltagargenererad workshop där vi kommer att grotta ner oss i och försöka definiera hur framtidens festivalarrangemang skulle kunna se ut. Tillsammans reder vi ut och tydliggör svaren på följande fem frågor:
1. Vad är "att ha kul"?
2. Vad är en idé; en ny idé?
3. Vad är en festival?
4. Vad är all denna nya teknik/tankegångar/processer och varför agerar dagens konsumenter annorlunda på grund av dem?
5. Hur ser framtiden ut för festivaler, arrangemang och livet i stort i Umeåregionen?

 

Nigel Papworth:

"Gamla, inarbetade mönster, metoder och processer börjar bli allt mer ineffektiva när de appliceras på den generation som växer upp nu. En generation där internet, dataspelande och sociala medier är viktiga och helt naturliga delar av livet och något som funnits ända sedan barnsben.

 

De flesta "nya" idéer är oftast bara en korsning av, två eller flera, befintliga idéer - smart phones - alternativt en ny användning av ett befintligt koncept - internet. Det vi måste inse och dessutom ta till oss och acceptera är att; vad gäller detta finns det inga dåliga idéer."

 

 

 

Future festivals – interactive workshop

 

Moderator Nigel Papworth:

My background is pretty diverse; I trained in graphic design at the London College of Printing, graduating in 1982. My specialist area was handmade print techniques. I then worked as a designer/illustrator in London until 1985, when I moved to Umeå.

 

After working in Swedish Advertising for a number of years, I co-founded one of Sweden's first major computer games companies, Daydream Software, in 1994. After ten years and a number of successful games, on which I was principle designer, I left to pursue a more specific vision of what I thought made good games. I still hold the position of Chairman of the Board in 258 Productions, a company whose main interest is the generation and exploitation of intellectual Property.

 

My main area of interest is the study of user response to interactive media and how the design process can make this more intuitive and interesting. My work now is the investigation of new methodologies in regard to Artificial intelligence, user perception and the utilization of unusual interface solutions.