Beata Berggren

fredag 11.5
19:15

Vita kuben

Tipsa en vän

"It sounds. It is not black. It is fiction. It is walls that are unncessary."

 

Välkommen till en läsning i Vita kuben med författaren och konstnären Beata Berggren.

 

Vita Kuben, Norrlandsoperans galleri för samtida konst, har under våren curaterats av konstnärerna Lundal & Seitl, Niklas Tafra och Henning Lundkvist. Tillsammans har de utgått från kubens specifika situation, dess plats i Norrlandsoperans foajé och utställningsrummets förutstättningar i allmänhet.

 

I ett samarbete som byggt på ständiga delegeringar, vidarebefordringar och förskjutningar har flera personer bjudits in under processens gång. Bland andra dramatikern Jörgen Dalhqvist, skådespelarna Lina Hognert, Maria Erickson och Tobias Morin, operasångerskan Iris Ridder samt konstnärerna Alia Pathan, Ei Ei Kyaw, Phil Cath, Erik Hellsten och Khloe Sjögren.

 

Även konstnären och författaren Beata Berggren bjöds in för att skriva en längre text med utgångspunkt i de teman och frågeställningar som konstnärerna diskuterar i utställningsserien. Beata genomför under festivalen en uppläsning av delar från denna text i Vita kuben.

 

 

I samarbete med Vita kubens konstnärer Lundahl & Seitl, Niklas Tafra och Henning Lundkvist.

 

Reading

 

"It sounds. It is not black. It is fiction. It is walls that are unncessary."

Vita Kuben, NorrlandsOperans gallery for contemporary art has for spring 2012 been curated and presented by artists Lundal & Seitl, Niklas Tafra and Henning Lundkvist. With the actual space in mind, it specific situation, its place in the NorrlandsOperan foyer and the its pre-conditions in general they've had a collaboration with on-going delegations, forwarding and shiftings.

 

They have collaborated with Jörgen Dahlqvist, actors Lina Hognert, Maria Erickson and Tobias Morin, opera singer Iris Ridder and artists Alia Pathan, Ei Ei Kyaw, Erik Hellsten and Khloe Sjögren during this on-going (and still on-going) process. The artist and writer Beata Berggren has also been invited to write a longer text about and around the different themes and questions that the curating artists have discussed during spring. During MADE, Beata will do a reading from this text.