Cover2 av Cristina Caprioli

lördag 14.5
16:00 - 17:00

lördag 14.5
18:30 - 19:30

Mimerscenen Fri entré Koreograf Cristina Caprioli Dansare Emelie Johansson & Madeleine Lindh Teknisk koordination Tobias Hallgren En ccap produktion med stöd av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen och Dans- och Cirkushögskolan. Tipsa en vän
Med en gäckande belysning och varsam vägledning inbjuder Cristina Caprioli oss att tillsammans avtäcka det vi faktiskt ser. Dansarna Emelie Johansson och Madeleine Lindh skapar ett antal mycket nära och levande koreografiska scener där vi följer dem tätt i spåren.

Genom härmning, simultantolkningar, snapshots och snabba rekonstruktioner skapar de en väv av intima och medskapande situationer. Vi vandrar mellan antydda brottsplatser, vi undersöker språket och kroppens veck, vi hjälper till, blundar och belyser. Och när vi går hem har perspektiven förskjutits och vi har kommit varandra och oss själva mycket nära.

In English

 
With elusive lighting and a guiding hand, Cristina Caprioli invites us to help her unveil the truth of what we see. Dancers Emelie Johansson and Madeleine Lindh create a number of very intimate and dynamic choreographic scenes where we follow their every move.

Through imitation, simultaneous interpretation, snapshots and rapid reconstructions, they create a web of intimate and interactive situations. We wander between implied crime scenes, investigate language and physical convolution, we help you along, both closing our eyes and illuminating. And by the time the performance is over and it's time to go home, our perspective has shifted and we have gotten to know both one another and ourselves better.