Beauty of Despair

lördag 14.5
21:30 - 22:30

Världspremiär! Artistic Direxctor & Text Leandro Zappala Co-Director Denise Milfont Performers, Creation Anna af Sillén de Mesquita & Leandro Zappala Guitar Arto Lindsay Sound Design Lucas Marcier Light Design Tobias Hallgren Costume & Set Design Anna af Sillén de Mesquita Production Quarto Tipsa en vän
Någonstans på en odefinierad eller bortglömd plats, kollapsar ordningen i kedjor av irrationella associationer. Vi möter en man och en kvinna. Kanske befinner de sig i ett vägskäl, eller inför en uppgörelse. Kanske är de till och med offer för en tragedi.

Det svenskbrasilianska kompaniet Quarto grundades 2003 av Leandro Zappala och Anna af Sillén de Mesquita. I sitt ambitiösa konstnärliga, fysiska och filosofiska arbete, utforskar de mellanmänskliga maktrelationer men även människans förhållande till naturen. Faktorer som blev mycket påtagliga under kompaniets residens i Brasilien denna vinter.

Deras nya föreställning Beauty of Despair, är en reflektion över drömmar, hopp, förtvivlan, rädsla, ideologier och utopier. Vad har vi förlorat? Är förlusterna materiella, emotionella, ideologiska, politiska? Vad sätter oss i rörelse och vad gör vi nu?

In English

 

Somewhere – in an undefined or forgotten place – order collapses into chains of irrational associations. We meet a man and a woman. Perhaps they find themselves standing at a crossroads...or facing a moment of reckoning. Perhaps they're even victims of a tragedy.

Swedish-Brazilian company Quarto was founded in 2003 by Leandro Zappala and Anna af Sillén de Mesquita. In their ambitious, artistic, physical and philosophical work, the pair investigates interpersonal power relations, but also humanity’s relationship with nature. These themes became very evident during the company's residence in Brazil this past winter.

It's latest performance, The Beauty of Despair, examines dreams, hope, despair, fear, ideologies and utopias. What have we lost? Are our losses material, emotional, ideological, political? What moves us and what do we do now?