Asura

torsdag 12.5
18:00 - 19:00

Koreograf och dans Stina & Satoshi Kudo Ljus Uli Ruchlinski Kostym Kudo Musik Hamlet Gonashivili, Sarband, A. Filetta mm Med stöd av NorrlansOperan & Dansen Hus Foto Håkan Larsson Tipsa en vän
Hur många ansikten har en enda person? Den frågan ställde sig Stina och Satoshi Kudo när de begav sig
till Vilhelmina för att skapa sitt nya dansverk Asura. Namnet är hämtat från gudaväsen som återfinns i flera religioner, ett väsen som ofta har tre ansikten och sex armar.

I en nära duett väcker Kudo frågor om hur vi själva förändras efter omständigheterna och andras
förväntningar.
– Vi utgår från att rörelsen kanske inte är ett universellt språk. Olika direktiv eller situationer förändrar dess innebörd. En identitet rymmer flera ansikten.

Stina och Satoshi startade Company Kudo 2002. Båda studerade dans i New York och har därefter vidareutvecklat sitt konstnärliga uttryck i Sverige. De jobbar båda som dansare på olika håll men skapar koreografier tillsammans. Fokus för deras konstnärliga arbete är hur fysisk rörelse rymmer berättelser, med vetskapen om att kroppens rörelser har både minne och känsla.

In English

 

  How many faces does one person have? That was the question Stina and Satoshi Kudo asked themselves when they took a trip to Vilhelmina to create their new dance piece, Asura. The title was inspired by the Buddhist god of the same name: a being with three faces and six arms.

In an intimate duet, the pair evokes questions about how we change according to our circumstances and others' expectations.

"We assume that movement might not be a universal language. Different directives and situations change the meaning of a particular movement. One identity can contain many different faces."

Stina and Satoshi started Company Kudo in 2002. Both studied dance in New York and have since developed their artistic expression together here in Sweden. They work separately as dancers, but also choreograph pieces together. The focus of their artistic work is how physical movement contains stories, because they would like to believe that a body's movement has both memory and feeling.