Inom rimliga gränser

fredag 7.5
21:00 - 22:00

Idé/koreografi Malin Hellkvist Sellén / Dans Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Mattias Lindow, Ilja Stenberg, Maria Wärme, Gunnar Ekman / Mask Marina Ritvall / Scenografi Erika Magnusson / Kostym Elin Hallberg / Ljusdesign Elisabeth Kjeldahl Nilsson / Koreografassistent Minna Kiper Tipsa en vän
Malin Hellkvist Sellén är tillbaka med ett nytt dansverk om orimliga föreställningar. Den här gången har hon och hennes team letat rätt på nya kroppar att sätta i rörelse. I december ordnades en rad workshops dit alla var välkomna. Av 250 anmälda personer medverkar fyra i föreställningen. Ingen av dem har satt sin fot på en dansscen tidigare.

I Inom rimliga gränser utforskar Malin innebörden av fysiska normer och dansens förutsättningar. Tillsammans med dansarna letar hon efter mer eller mindre vanliga steg och omdefinierar vad professionella rörelser egentligen är för något.

Med sina hyllade verk om discodans (Bättre folk), kristendom (En kristen kväll) och dansband (Rosa löften) har Malin Hellkvist Sellén flyttat gränserna för hur vi ser på identitet och kroppsliga uttryck. I Inom rimliga gränser fortsätter hon att skapa en estetik långt bortom stereotypa förväntningar.

Läs mer: http://www.malinhellkvistsellen.se/aktuellt/omirg/

--------
Produktion Efwa Wiktoria  Rodell & Minna Kiper / Produceras i samarbete med NorrlandsOperan / Med stöd av Statens Kulturråd

In English

 
Malin Hellkvist Sellén is back with a new dance piece about unreasonable representations. This time, Hellkvist Sellén and her team have tried to find new bodies to set in motion. A string of workshops were organised in December, open to all. Of 250 applicants, four are involved in this performance. None of them have ever set foot on a dance stage before.

In Inom rimliga gränser (Within Reasonable Limits), Hellkvist Sellén explores the implications of physical norms and the preconditions for dance. Together with the dancers, she searches for more-or-less ordinary "steps" and redefines what professional movements are all about.

With her acclaimed works on disco dance (Bättre folk), Christianity (En kristen kväll) and dance bands (Rosa löften), Malin Hellkvist Sellén has shifted the boundaries that constrain the way we view identity and physical expression. In Inom rimliga gränser she continues to create aesthetics that extend far beyond stereotyped expectations.

Read more at: http://www.malinhellkvistsellen.se/aktuellt/omirg/