Ingrid Cogne

lördag 8.5
17:00 - 17:50

Koreografi Ingrid Cogne Tipsa en vän
Var med och skapa danskonst i stunden! MADE har bjudit in den Stockholmsbaserade franska danskonstnären och koreografen Ingrid Cogne för att fritt husera i B-salen under lördagen.

Ingrid arbetar med dans på ett speciellt sätt. Hon kallar sina verk för koreografiska förslag som hon skapar i relation till det specifika konstnärliga, politiska eller sociala sammanhang som hon råkar befinna sig i.

Ingrid Cogne trävar efter att synliggöra och problematisera den konstnärliga processen, liksom åskådarens och konstnärens positioner. Detta gör hon ofta i tätt samarbete med sin publik, så var beredd på att medagera!

B-salen 20.30-22.00
Ingrid Cogne

CONVERSATION
är ett konstverk under utveckling där Ingrid Cogne samlar inspelat material under rubriken "Waiting, be patient and do nothing".
Detta sker genom individuella 2-minuters samtal med publiken.
Omkring 18-20 personer kommer att kunna delta och arrangemanget är givetvis gratis.
Det är bara att ställa sig i kö utanför B-salen i tid.

Läs mer här

In English

 
Join in defining dance as an art form! MADE has invited Stockholm-based French dance artist and choreographer Ingrid Cogne to run riot in the B Hall on Saturday.

Ingrid works with dance in a unique way. She describes her works as choreographic proposals, which she creates according to the specific artistic, political or social context in which she happens to find herself.

Ingrid Cogne strives to make visible and examine the artistic process, as well as the positions of the audience and artist. This means that she often works closely with her audience – so be prepared to get involved!

Read more