Henze: Requiem

torsdag 6.5
19:00 - 20:30

NorrlandsOperans Symfoniorkester / Dirigent Rumon Gamba / Piano Martin Sturfält / Trumpet Håkan Hardenberger Introduktion kl 18.30 i Baren Tipsa en vän
NorrlandsOperans Symfoniorkester, med chefdirigenten Rumon Gamba i spetsen, spelar ett av världens sorgligaste och vackraste verk: Hans Werner Henzes Requiem.

Vi får höra två solister av världsklass. Den flerfaldigt prisbelönade pianisten Martin Sturfält som började konsertera redan vid 11-årsåldern, och Håkan Hardenberger som fler än en gång kallats för världens bästa trumpetare. Hardenberger har arbetat med världens främsta symfoniorkestrar och är även en prisad tolkare av moderna trumpetverk.

Hans Werner Henze anses vara en av de viktigaste efterkrigskompositörerna. Hans musik är extremt varierande och influerad av italiensk, tysk och arabisk musik, men också neoclassisism, serialism och jazz.

Sitt Requiem kallar han för en ”sekulär, multikulturell mässa”. Han skrev den till minne av sin goda vän Michael Vyner, konstnärlig ledare för Londonsinfoniettan, men också till ”alla de många andra som dött i förtid och vars lidande och bortgång sörjs i min musik”.

Konserten fortsätter med Gavin Bryars rörande mästerverk Jesus' Blood Never Failed Me Yet.

Solisten i Jesus Blood Never Failed Me Yet är en anonym uteliggare som den brittiske kompositören Gavin Bryars stötte på under en filminspelning i London 1971. Bryars spelade in hans religiösa omkväde ”Jesus Blood Never Failed Me Yet”, loopade sången och la till ett stämningsfullt och skiftande ensemblearrangemang.

Att mannens sång hade en stark emotionell inverkan på sina lyssnare märkte han tidigt. Bryars har berättat om en incident tidigt under arbetet med verket, då han förde över sången till sin bandspelare i en ateljé och utan att stänga av musiken gick ut för att hämta kaffe. ”När jag kom tillbaka märkte jag att den vanligtvis så livliga stämningen i rummet vad onaturligt dämpad. Människorna rörde sig mycket långsammare än vanligt och några satt tysta och grät.”


In English

 
NorrlandsOperans Symfoniorkester (NorrlandsOperan's Symphony Orchestra), with Principal Conductor Rumon Gamba directing, performs one of the world's most mournful and beautiful works: Hans Werner Henze's Requiem.

Audiences will be treated to performances by two world-class soloists: award-winning pianist Martin Sturfält, who began giving concerts aged 11; and Håkan Hardenberger, who has more than once been described as the world's best trumpeter. Hardenberger has performed alongside the world's best symphony orchestras and is an acclaimed interpreter of modern trumpet pieces.

Hans Werner Henze is considered to be one of the world's most important post-war composers. His music is extremely varied and is influenced by Italian, German and Arabian music, but also by neoclassicism, serialism and jazz.

He calls his requiem a ”secular, multicultural mass”. Henze wrote the piece in memory of his good friend Michael Vyner, artistic director for the London Sinfonietta, but also for "all those many others who have died before their time and whose suffering and passing is mourned in my music".

The concert continues with Gavin Bryars's touching masterpiece Jesus’ Blood Never Failed Me Yet.

The soloist in Jesus’ Blood Never Failed Me Yet is an anonymous vagrant whom British composer Gavin Bryars met during a film shoot in London in 1971. Bryars recorded his religious refrain “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet”, looped the song and added a moving ensemble accompaniment.

He quickly realised that the old man's singing had a deep emotional impact on listeners. Bryars has related a story about an incident that occurred early on in his work with the piece, in which, while copying the song onto a reel of tape in a recording studio, he left the door open while he went to get himself a cup of coffee. ”When I came back I found the normally lively room unnaturally subdued. People were moving about much more slowly than usual and a few were sitting alone, quietly weeping.”