Happy to be here

fredag 7.5
19:30 - 20:30

Koreografi Anna Koch / Medverkande Marcus Doverud, Josefine Larson Olin, Marie Fahlin, Igor Koruga och Dragana Zarevska, Bure Holmbäck / Ljudbild Bure Holmbäck, Rohaeen / Ljus Erik Westerlund / Kostym Ingela Nilsson, Anna Koch / Produktion Weld Tipsa en vän
Happy to be here är en kamp sprungen ur önskningar och begär. Sex dansare utmanar varandra och ett dans-existentiellt antagande växer fram, som ett mjukt vackert landskap där bastarder blir till.

Anna Koch som är dansare, koreograf och konstnärlig ledare för Weld, strävar alltid efter att skjuta på gränserna för vad dans är och kan vara. I Happy to be here har hon fördjupat den koreografiska processen tillsammans med Marcus Doverud, Josefine Larson Olin, Marie Fahlin, Igor Koruga och Dragana Zarevska samt Bure Holmbäck. Tillsammans har de undersökt olika koreografiska metoder och inventerat varandras kunskap.

Ljudet av applåder samsas med ren tystnad. Ett danshistoriskt något, gör sig påmint och påstår: Monstret, den gamla formen av koreografi talar och lever.  It´s alive, it´s alive, I saw it with my very own eyes! – Hur kan vi reta detta monster?

In English

 
Happy to Be Here is a struggle borne out of aspirations and desires. Six dancers challenge one another and a "dance-existential" premise develops, like a soft, beautiful landscape where bastards come to life.

As a dancer, choreographer and artistic director for Weld, Anna Koch always strives to stretch the boundaries of what dance is and can be. In Happy to Be Here, Koch has conducted a deeper choreographic process together with Marcus Doverud, Josefine Larson Olin, Marie Fahlin, Igor Koruga and Dragana Zarevska, as well as Bure Holmbäck. As a group, they have examined various choreographic methods and have catalogued one another's knowledge.

Storms of applause intermingle with pure silence. An undefined something rises out of a vague sense of dance history and proclaims: "The Monster, the old form of choreography, lives and breathes. It's alive! It's alive! I saw it with my very own eyes!" How can we now tease this monster?