Sara Lundén

onsdag 6.5
19:15

Tipsa en vän
Entré och sorti är ett återkommande tema hos Sara Lundén, performancekonstnär, sångerska och musiker bosatt i Stockholm. Grunden i hennes arbete, vare sig det handlar om musik, film eller performance, är texter. Och vilket språk dessa texter har bestäms av ämnet.
– I de flesta fall blir det engelska, men rör det sig om otrohet, den andra kvinnan etc blir det franska, är ämnet däremot av mer filosofisk karaktär blir det tyska, förklarar hon.

På MADE kommer denna egensinniga konstnär att göra ett platsspecifikt verk, scenografiskt minimlistiskt, men känslomässigt storslaget och romantiskt. Allt sker vid NorrlandsOperans huvudentré.

Scenvärd/arrangör: Galleri Verkligheten

Läs mer
www.saralunden.com

In English

 
Entry and exit is a recurring theme in the work of Stockholm-based performance artist, singer and musician Sara Lundén. Whether she is writing music, movies, or plays, the basis for her work is texts. The language each text is written in is determined by its subject.
“In most cases it’s English, but if it’s about infidelity or ‘the other woman’, etc., then it’s in French. On the other hand, if the subject is more philosophical in nature, then it’s in German,” she explains.

At MADE, this headstrong artist will present a venue-adapted work, scenographically minimalistic, but emotionally grandiose and romantic. Fittingly, it will all unfold right at the main entrance to NorrlandsOperan.