Jyrkki Karttunen

fredag 8.5
19:00

Tipsa en vän

Sex dansare, nonsens, kostymbyten, fotostudioljus och framför allt, en hel massa dans. Så ser det ut inne i den finska koreografen Jyrki Karttunens ”Situation Room”. Ett dansverk om scenen och dess uttalade och outtalade regler. Genom sina snabbt skiftande sinnesstämningar lyckas detta fängslande stycke belysa några av de mest fundamentala aspekterna av kommunikation och identitetsbyg­gande. Och som vanligt med Jyrki Karttunen och hans kollektiv, kan publiken vänta sig en dansföreställning som man lämnar gladare än vad man var innan.

Läs mer:
www.karttunenkollektiv.fi

Se klipp på Vimeo:
Från föreställningen

In English

 
Six dancers, nonsense, costume-changes, studio-style lighting and above all, a whole lot of dance. That’s what a peek inside Finnish choreographer Jyrki Karttunen’s Situation Room reveals: a dance piece about the stage and its explicit and implicit rules. Through its rapidly fluctuating moods, this captivating piece manages to highlight some of the most fundamental aspects of communication and identity-formation. And as usual with Jyrki Karttunen and his collective, audiences can expect to leave the performance happier than when they arrived.