Getaren

lördag 9.5
13:30 - 14:30

Tipsa en vän

De Allierade mot Axelmakterna, Darth Vader mot Luke Skywalker, Max von Sydows fromma präst mot den illasinnade, besättande demonen. Alla älskar vi den simpla historien om godhet versus ondska – ­något som inte har förändrats sedan den verklighetsbaserade vandringssägnen ”Getaren” skapades för etthundrasjuttio år sedan.

En västerbottnisk vallpojke börjar knega hos en rik och girig storbonde. Från början verkar allt som vanligt, men efter ett tag börjar otäcka saker att ske. Det går, bokstavligt, åt helvete.

Teatermannen Hans-Ola Stenlund har tillsammans med folkmusikerna Daniel Fredriksson och Daniel Pettersson skapat en nervförstörande skräckföreställning om människans mörkaste sidor. Ungefär som just den ovan nämnda ”Exorcisten”, fast förlagd på det norrländska artonhundratalet. Vissa frågeställningar är i sanning generationsöverbryggande.

Nyckelharpa & berättare: Daniel Pettersson
Luta, mandola & berättare: Daniel Fredriksson

In English

 
The Allies vs. the Axis, Darth Vader vs. Luke Skywalker, Max von Sydow’s pious priest vs. the malicious demon. We all love the simple story of good versus evil, and this fact is just as true today as it was when the local northern-Swedish saga Getaren, based on a real-life story, was created 170 years ago.

A shepherd boy from Västerbotten County in northern Sweden begins labouring for a rich and greedy landowner. In the beginning, everything appears normal, that is, until creepy things start to happen. From then on in, it all goes to hell. Literally.

Together with folk musicians Daniel Fredriksson and Daniel Pettersson, theatre personality Hans-Ola Stenlund has created a nerve-racking horror story about the very darkest side of human nature. The piece is the approximate equivalent of the Exorcist mentioned above, but set in 19th-century northern Sweden. There are some questions in life that span generations.

Nyckelharpa & narrator, Daniel Pettersson
Lute, mandola & narrator, Daniel Fredriksson