Franska Trion / Sten Hansson

fredag 8.5
23:30

Tipsa en vän

Lidelsefullt, hejdlöst och virtuost. Franska trion, en av Sveriges mest oförutsägbara musikakter, ger sig i kast med precis allting. Frenetiskt tuggar de i sig schlagers, bebop, psalmer, blues, rock – ja, varenda genre som någonsin existerat får gå en rond eller två mot dessa hungriga vargar. För att ytterligare öka förvirringen kring vad denna speciella grupp egentligen håller på med, kan vi också bocka av följande fakta i beskrivningen:
Tummen upp från Håkan Hellström – check. Stark scennärvaro – check. Skratt, gråt, glädje, succé – check. Känsla av franskt sextiotal och referenser till Baudelaire – check.

STEN HANSSON
Strax innan Franska Trion går på scenen levererar den legendariska kompositören Sten Hansson "Rännsten", ett 18 minuters utbrott av konkret poesi.

BILJETTINFO: Franska Trion och Sten Hansson ingår i samma block som Gudrun Gut. Man kan alltså köpa en föreställningsbiljett som gäller alla tre akter. På Ticnet heter blocket "Gudrun Gut m fl"

In English

 
Passionate, wild and brilliant, Franska Trion, one of Sweden’s most unpredictable musical acts, has a bash at absolutely everything. Frenetically, they gulp down pop, bebop, psalms, blues, rock – yes, every genre that has ever existed is made to go a round or two with these ravenous wolves. To further increase confusion about what this special group actually does, we thought we’d throw the following facts about them into the mix:

Thumbs up from Håkan Hellström – check.
Strong stage presence – check.
Laughter, tears, joy, success – check.
The feeling of 1960s France and references to Baudelaire – check.

STEN HANSSON
Just before Franska Trion takes the stage, legendary composer Sten Hansson Rännsten delivers an18-minute long outpouring of pure poetry.