David Sandström Overdrive, Generationskören, School of Rock

lördag 9.5
20:00

Tipsa en vän
De senaste åren har David Sandström, känd för sina konstnärliga upptåg, sin temaskiva om Norrlands inland och sin imponerande skäggväxt, inhyst både publiken och kritikernas beundran med solobandet David Sandström Overdrive, nu senast med skivan Pigs Lose. Så vad händer när denne bångstyrige, frisinnade trettiopluspunkare med band möter en kör bestående av bångstyriga, frisinnade och skönsjungande seniorer? Svaret får du den här kvällen.

Och för att ytterligare öka ålderspannet och höja stämningen på konserten har vi bjudit in Paul Green School of Rock, det vill säga de hårt rockande rockskoleeleverna från USA. Elever från Midgårdsskolan kommer också att ha ett finger med i spelet.

In English

 
Local band David Sandström Overdrive meets Generationskören (The Old-timer’s Choir) and Paul Green’s School of Rock. In recent years, Sandström (known for his artistic pranks, albums of the northern Swedish hinterland and his impressive beard) has been the subject of both critical and popular acclaim for the work of his solo band David Sandström Overdrive, which most recently released the album Pigs Lose.

So what happens when this unruly, liberal, 30-plus punk rocker and band meet a choir of unruly, liberal, crooning pensioners? You’ll find out on Saturday night.

To widen the age-gap and super-charge that electric concert atmosphere just that little bit more, we’ve also invited Paul Green’s School of Rock, those hard-rockin’ music students from the US (read more on page 30). Guaranteed to be a truly memorable concert.