Christoph Keller

onsdag 6.5
16:00 - 02:00

torsdag 7.5
16:00 - 02:00

fredag 8.5
16:00 - 02:00

lördag 9.5
16:00 - 02:00

Tipsa en vän
"Interpreters" är den tyske konstnären Christoph Kellers installation om översättning, tolkning och om språket i sig. Vi får se en rad tolkar som intervjuats och som sedan ombetts att lyssna på sitt eget tal och samtidigt översätta det till ett annat språk. På det här sättet gestaltar Keller några av språkets fundamentala kvaliteter. Betyder till exempel mellanord som ”öh” någonting? Och är detta någonting en tolk ska ta med i sin översättning?

In English

 
Interpreters is the German artist Christoph Keller’s installation on translation, interpretation and language itself. Here we will see a range of interpreters who have been interviewed and then asked to listen to their own speech and at the same time translate it into another language. In this way, Keller gives form to some of language’s fundamental qualities. For example, do in-between words such as “er”, have any meaning? And are they something an interpreter should include in their translation?